Obiady

Prosimy o zamawianie obiadów od 20 do 27 dnia poprzedniego miesiąca za pośrednictwem formularza online. Płatności uiszczamy na konto szkoły: 55 1020 4160 0000 2302 0186 0717

UWAGA! W przypadku zdarzeń losowych (np. choroby, planowanego wyjazdu itp.) i niekorzystania w tym czasie przez dziecko z obiadu, należy poinformować szkołę (mailowo: monika.chalupka@bonum-futurum.pl) w dniu poprzednim, najpóźniej do godziny 12. W takiej sytuacji nadpłata zostanie uwzględniona w kolejnym miesiącu. Zgłoszone nieobecności będą podlegać odliczeniu od drugiego dnia nieobecności dziecka.

 

Menu na czerwiec 2019 

Menu na maj 2019

Menu na kwiecień 2019

Menu na marzec 2019

Menu na luty 2019

Menu na styczeń 2019

Menu na grudzień 2018

Menu na listopad 2018

Menu na październik 2018

Menu na wrzesień 2018

 

Alergeny

 

 

Menu na grudzień 2018

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360