AKTUALNOŚCI

22/01/2017

Prosimy o zamawianie obiadów do dnia 5. lutego 2017 za pośrednictwem formularza online. Płatności uiszczamy na konto szkoły: 55 1020 4160 0000 2302 0186 0717

UWAGA! W przypadku zdarzeń losowych (np. choroby, planowanego wyjazdu itp.) i niekorzystania w tym czasie przez dziecko z obiadu, należy poinformować szkołę w dniu poprzednim, najpóźniej do godziny 12. W takiej sytuacji nadpłata zostanie uwzględniona w kolejnym miesiącu. Niezgłoszone nieobecności będą podlegać odliczeniu od drugiego dnia nieobecności dziecka.

Menu na luty dostępne jest tutaj:

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360