Rekrutacja


REGULAMIN  REKRUTACJI 
DO KLASY I NIEPUBLICZNEJ  DWUJĘZYCZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ "BONUM  FUTURUM" w Tulcach

  1. Trwa nabór uczniów do klasy I Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej BONUM FUTURUM. Wnioski można składać od 5.11.2018 do 11.01.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

    Zapisy dzieci są przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (plik do pobrania) przesłanego drogą mailową lub złożonego  osobiście w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Bonum Futurum ul. Kalinowa 13, Tulce.

  2. Warunki przyjęcia do szkoły:

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, dziecko zostaje przyjęte do szkoły.

  1. Po przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania ze szkołą umowy oraz uiszczenia opłaty z tytułu wpisowego w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

 

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360