ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZAPRASZAMY !!!!!
×

Czesne

OPŁATY ZA SZKOŁĘ:

Czesne: 660 zł./ miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy na konto: 55 1020 4160 0000 2302 0186 0717
Czesne obejmuje:

ZNIŻKI dla rodzeństwa:


Czesne płatne jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

Wpisowe: 1500 zł. / uczeń

Jest to opłata uiszczana jednorazowo, obejmująca cały okres nauki szkolnej.

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360